Elan saytları

Elan saytları

Elan saytları

Elan saytları funksionallığına və istifadəsinə görə digərlərindən seçilir. User friend (istifadəçinin dostu) məntiqi ilə sayt qurulmalıdır, çünki istifadəçi elanı yerləşdirəndə rahatlığa üstünlük verir. Elan saytlarında bölmələr və əlavələr daha çox olduğundan işlənməsi xüsusi bacarıq tələb edir. Eyni zamanda bu tip saytlarda əsas məsələ axtarış vaxtı istifadəçinin qarşısına çıxmaqdır. Back-end komandamız kod yazarkən bütün bu detalları nəzərə alır. Həm web dizayn, həm front-end, həm back-end işləri tərəfimizdən görülür.

Saytımızın “işlərimiz” bölməsinə keçərək hazırladığımız elan saytlarına baxa bilərsiniz.